Hotline: 0906 299 344

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017
Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Giải thưởng Kiến trúc TP Hồ Chí Minh 2017

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hội KTS TP HCM (28.11.1981- 28.11.2017), Hội KTS TP HCM đã công bố Giải thưởng Kiến trúc TP HCM lần thứ nhất – 2017. Giải thưởng được thành lập hướng tới các mục đích:
12-02-2018 01:19:42 PM - 763

– Tạo động lực cho các KTS đẩy mạnh hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời cũng là sự định hướng cho sáng tác kiến trúc. Qua đó, KTS nhận rõ hơn trách nhiệm đối với bộ mặt kiến trúc của cả nước nói chung, của TP HCM nói riêng;
– Tìm tòi, phát hiện các công trình kiến trúc có giá trị của KTS;
– Nâng cao vai trò và vị trí của KTS trong đời sống kiến trúc, giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng những thành tựu về kiến trúc do các KTS thực hiện;
– Phát huy sự sáng tạo trong sáng tác kiến trúc, ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao, sự tìm tòi các giải pháp thích dụng và kinh tế, sự phát triển tư duy và nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao của KTS…;
– Đánh giá đúng và trân trọng đối với những đóng góp có giá trị về mặt thẩm mỹ, kinh tế và văn hóa của kiến trúc sư cho sự phát triển chung của xã hội.
– Phát huy trí tuệ và tài năng của KTS để xây dựng ngành kiến trúc đô thị TP HCM, vừa thể hiện được đặc điểm địa phương, vừa mang tính hiện đại và dân tộc, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng một nền kiến trúc thực sự “tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”.
Giải thưởng Kiến trúc TP HCM được tổ chức xét tặng hai năm một lần và tính theo những năm lẻ bắt đầu từ năm 2017 và tiếp theo là năm 2019 trong giai đoạn từ năm 2017 – 2020 cho các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm, công trình sáng tác kiến trúc, thực hiện thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ. Giải thưởng có các thể loại: Kiến trúc nhà ở; Công trình công cộng; Công trình công nghiệp; Thiết kế nội – ngoại thất; Đồ án quy hoạch xây dựng, Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan và Các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình. Giải thưởng Kiến trúc TP HCM lần I năm 2017 đã nhận được 45 đồ án dự thi các thể loại.

Tạp chí Kiến trúc trân trọng giới thiệu một số công trình đạt giải Giải thưởng Kiến trúc TP HCM năm 2017.

 

 

Thanh Hương

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2017)

PHONE
SMS
MAP