Hotline: 0906 299 344

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự
Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

Không gian giao dịch BIDV Ngô Gia Tự

25-01-2018 04:27:36 PM - 1050

THI CÔNG BIDV NGÔ GIA TỰ

 

Địa chỉ:  Ngô Gia Tự, Quận 10

Dịch vụ: thiết kế kiến trúc và thi công nội thất

Quy mô: 110m2

Thời gian hoàn thành: 2 Tháng

 

 

 

 

 

 

 

PHONE
SMS
MAP