Hotline: 0906 299 344

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA
PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA

25-01-2018 10:00:56 PM - 1146

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY BIA AB INBEV

Nhà máy bia AB InBev tại khu công nghiệp VSIP II-A với công suất 100 triệu lít/năm. Việc lựa chọn Bình Dương làm nơi đặt nhà máy đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á cho thấy Tập đoàn AB InBev đặt niềm tin lớn vào thị trường bia cao cấp tại Việt ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Bình Dương

Dịch vụ: thiết kế kiến trúc thi công nội thất

Quy mô: 400m2

Thời gian hoàn thành: 3 Tháng

PHONE
SMS
MAP