Hotline: 0906 299 344

VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY
VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY

18-01-2018 02:10:20 PM - 575

Triết lý hành động của Cán bộ & Nhân viên

 • Không nói lý do – chỉ nói kết quả.
 • Không cần làm tốt – chỉ cần làm đúng.
 • Không tranh cãi – chỉ nói giải pháp.
 • Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến.
 • Không vụ lợi – chỉ hưởng thành quả từ năng lực của mình.

Văn hoá Không Gian Xanh

Quy tắc ứng xử của Cán bộ & Nhân viên

 • Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả.
 • Đối tác, Khách hàng là bạn và được ưu tiên hàng đầu.
 • Theo đuổi sự đam mê.
 • Chính trực trong mọi công việc và hành động.
 • Chúng ta kinh doanh dịch vụ kỹ thuật.
 • Năng lực cá nhân tạo nên sự khác biệt của Giải Pháp Nhà Đẹp.
 • Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa của Giải Pháp Nhà Đẹp.
 • Luôn đoàn kết gắn bó trong mọi trường hợp.
 • Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đổi mới.
 • Trọng dụng đề bạt tài năng.
PHONE
SMS
MAP