Hotline: 0906 299 344

Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2
Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2

TUYỂN THỢ MỘC
14-11-2017 11:39:30 AM - 369

Do nhu cầu công việc công ty cần tuyển thêm so vị trí sau:

1.  thơ cả cắt ván công nghiệp 1 người.

Yêu cầu: biết tính toán khối lượng ván, xem đọc bản vẽ 2d,3d thành thạo, 5 năm kinh nghiệm trở lên.

2. thợ lắp ráp sản phẩm 4 người .

Yêu cầu: biết đọc bản vẽ 2d, 3d thành thạo, lắp ráp tủ bàn sản phẩm gỗ công nghiệp, kinh nghiệp 4 năm trở lên.

3. Thợ phụ 2 người.

Yêu cầu, kinh nghiệm 2 năm làm phụ xưởng.

 

PHONE
SMS
MAP